Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ założony został w 1972 roku w Warszawie pod patronatem Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem PZŁ jest on klubem specjalistycznym PZŁ. Ideą jego utworzenia było zachowanie dokumentacji łowieckiej przyszłym pokoleniom i pomnażanie wiedzy o łowiectwie. Początkowo Klub funkcjonował przy ówczesnym Muzeum Łowieckim PZŁ i liczył 70 członków – myśliwych hobbystów z całego kraju. Klub działa w oddziałach regionalnych.

Oddział Zamojski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ swoją działalność rozpoczął 3 listopada 2013 roku. Zawiązanie jego nastąpiło spontanicznie dzięki kontaktom myśliwych, którym bardzo bliska jest tradycja oraz kultura łowiecka, jak też o kolekcjonerskich zainteresowanych sztuką myśliwską. To właśnie wtedy w zebraniu założycielskim udział wzięło 6 pasjonatów łowiectwa a pierwsze, historyczne struktury oddziałowe ukształtowały się następująco:

Tomasz Sak – prezes

Zdzisław Sawicki – sekretarz

Janusz Siek – skarbnik

Jarzy Garbacz – przewodniczący Komisji rewizyjnej

Alfred Hałasa i Liliana Keller – członkowie KR

 

Obecnie Oddział Zamojski liczy 15 członków. Realizuje on zadania statutowe Klubu, w tym współpracuje z innymi oddziałami w kraju, przyczyniając się do integracji osób mających wspólne zainteresowania i działających na rzecz kultury łowieckiej.


Zebranie założycielskie Oddziału Zamojskiego w dniu 3 listopada 2013 roku.


Akt powołania Oddziału Zamojskiego.


Odznaki organizacyjne Oddziału.


Pierwsze duże "dzieło" wykonane przez członków Oddziału Zamojskiego.

Na naszej stronie używamy plików cookies w celu lepszego świadczenia usług.