Aktualności

Aktualności (16)

Aktualności

wtorek, 20 kwiecień 2021 08:50

Wiosenne szczepienie Lisów

Napisane przez

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie zawiadamia, że w dniach 24-26 Kwietnia na terenie województwa lubelskiego odbędzie się wiosenne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie.
(proszę wkleić tutaj ten komunikat o szczepieniu)

wtorek, 20 kwiecień 2021 08:50

Kurs na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania

Napisane przez

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu informuję, że 12 maja 2021 r. organizuje kurs na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. Zapisy osobiście w siedzibie Zarządu Okręgowego lub pod numerem telefonu: 84 638 47 52. Liczba miejsc ograniczona. Program kursu w załączniku.

czwartek, 08 kwiecień 2021 17:21

Odwołujemy Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców

Napisane przez

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu informuje, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz panujące obostrzenia związane Covid, podjął decyzję o odwołaniu IX-go Regionalnego Konkursu Pracy Psów Tropowców i Posokowców w Wólce Biskie zaplanowanego na dzień 24.04.2021 r. 

czwartek, 08 kwiecień 2021 09:05

Oddajemy osocze z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2!

Napisane przez

Koleżanki, Koledzy,

miło nam poinformować, że od 1 kwietnia nasza ogólnopolska akcja krwiodawstwa „Darz Bór – Darz krew” realizowana przy współpracy z Narodowym Centrum Krwi, została rozszerzona o akcję oddawania osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2.

Od tego miesiąca na hasło „Darz Bór – Dasz Krew” osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Jak oddać osocze?

Szczegóły dotyczące procedury oddawania osocza znajdziecie na poniższych stronach:

JAK ODDAĆ OSOCZE?

GDZIE ODDAĆ OSOCZE? INFORMACJE DLA OZDROWIEŃCÓW

Dlaczego warto?

Pierwszym myśliwym – ozdrowieńcem, który przekazał swoje osocze dla ratowania życia innych był łowczy krajowy Paweł Lisiak. Osocze oddał rok temu, po ciężkiej walce z koronawirusem.

Zabieg nie jest ani uciążliwy ani nieprzyjemny, więc jeśli możemy oddać osocze, zróbmy to! Sam nie miałem szczęścia dostać osocza, dlatego chorowałem ciężko i długo wracałem do zdrowia. Oddawanie osocza to dobry i szczytny cel. Może uratować komuś życie. Nie lekceważmy tego! – apeluje przewodniczący Zarządu Głównego.

Jak oddawać krew?

Korzystając z okazji wdrożenia nowej akcji, chcielibyśmy podziękować wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa za dotychczasowe zaangażowanie w naszą trwającą już ponad 2 lata ogólnopolską kampanię krwiodawstwa „Darz Bór-Dasz Krew”.

Narodowe Centrum Krwi informuje, że obecnie, dzięki zaangażowaniu Krwiodawców, stany magazynowe krwi są zabezpieczone. Z uwagi na określony termin ważności nie ma możliwości gromadzenia długoterminowych zapasów krwi. Wobec powyższego prosimy wszystkich myśliwych, którzy chcą organizować akcje krwiodawstwa, żeby przed przystąpieniem do działania weryfikowali zapotrzebowanie na krew danej grupy w regionalnych centrach krwiodawstwa:

SPRAWDŹ, GDZIE MOŻESZ ODDAĆ KREW

Należy pamiętać, że krew jest najcenniejszym darem, jaki człowiek może ofiarować drugiej osobie, dlatego tak ważne jest odpowiedzialne i racjonalne gospodarowanie tym zasobem.

 

W dniu 31 marca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 586).

Ustawa przesuwa z 31 marca 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. termin, w którym sejmiki województw są zobowiązane do dokonania nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii. Dotychczasowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów do poszczególnych kategorii zachowają ważność do 31 marca 2022 r.

Ponadto, ustawa przedłuża okres obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy do 31 marca 2022 r.

Podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, zachowują ważność i zaczną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Tym samym jeszcze przez rok obowiązywać będzie dotychczasowy podział kraju na obwody łowieckie a umowy dzierżaw obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy będą obowiązywać do końca marca 2022 r.

Uniknięto w ten sposób poważnych skutków dla gospodarki łowieckiej, w tym walki z ASF, oraz szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań z tytułu szkód łowieckich na terenie tych województw, których sejmiki województw do chwili obecnej nie podjęły uchwał
w sprawie podziału województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii.

Skutkiem wejścia w życie ustawy dla stosowania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 139) będzie konieczność ponownego złożenia wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na zasadach określonych w tym rozporządzeniu. Utracą tym samym moc prawną wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, a także uchwały komisji w sprawie oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich i wnioskodawców.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Leśnictwa i Łowiectwa

Warszawa, 17 marca 2021 r.

 

Informacja dotycząca skutków wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

 

Według stanu na dzień 17 marca 2021 r. w czterech województwach nie zostały podjęte uchwały sejmików województw o podziale województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii (województwo: mazowieckie, łódzkie, lubelskie, śląskie). Ze względu na stan prac nad uchwałami w ww. województwach nie jest możliwe wejście w życie takich uchwał we wszystkich województwach do 31 marca 2021 r. Dlatego Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa), której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wygaśnięcia dotychczasowego podziału województw na obwody łowieckie oraz braku umów dzierżawy obwodów łowieckich w województwach, w których sejmiki województw nie podjęły uchwał o podziale województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii.

Zgodnie z ustawą nastąpi przesunięcie z 31 marca 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. terminu,
w którym sejmiki województw są obowiązane do dokonania, w drodze uchwały, nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii. W konsekwencji podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed dniem wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają zachować ważność do 31 marca 2022 r.

Umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie nowelizowanej ustawy mają obowiązywać do 31 marca 2022 r., a nie do 31 marca 2021 r.

Natomiast nowe podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, mają zachować ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 2021 r.

Skutkiem wejścia w życie ustawy dla stosowania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. poz. 139) będzie konieczność ponownego złożenia wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie, z uwzględnieniem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego, w terminie określonym w § 2 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia oraz ponowne dokonanie oceny złożonych wniosków i wnioskodawców na zasadach określonych w tym rozporządzeniu. Utracą tym samym moc prawną wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, a także uchwały komisji w sprawie oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich i wnioskodawców.

czwartek, 04 marzec 2021 20:49

Kurs dla kandydatów do PZŁ

Napisane przez

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu informuje, że 8 kwietnia rozpoczyna się kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Kurs zostanie przeprowadzony w formie on-line. Osoby zainteresowane odbyciem kursu proszone są o kontakt z Zarządem Okręgowym PZŁ w Zamościu pod numerem telefonu: 84 638-47-52. Program kursu znajduje się w załączeniu. Darz Bór

wtorek, 02 marzec 2021 10:02

„Sudecka Ostoja” o redukcji drapieżników

Napisane przez

Zapraszamy na kolejny odcinek „Sudeckiej Ostoi”, poświęcony m.in. redukcji drapieżników, w którym gościnnie wystąpią członkowie Zarządu Głównego PZŁ, Paweł Lisiak i Jakub Rafalski:

 

piątek, 05 luty 2021 15:48

Dzierżawa obwodów łowieckich

Napisane przez

W trosce o sprawne przejście przez tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków przedstawiamy opracowane przez Zarząd Główny PZŁ niezbędne instrukcje oraz wnioski które należ składać przy ubieganiu się o obwód łowiecki.

poniedziałek, 25 styczeń 2021 09:25

Rusza procedura dzierżaw nowych obwodów łowieckich!

Napisane przez

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 139 ukazało się datowane na dzień 18 stycznia 2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Jest to długo oczekiwany akt prawny otwierający procedurę zawierania nowych umów dzierżaw obwodów łowieckich. Uważna lektura rozporządzenia jest obowiązkiem każdego członka koła łowieckiego, zaś członków zarządów kół w szczególności, gdyż to na ich barkach spoczywa teraz wysiłek przygotowania poprawnych formalnie i merytorycznie wniosków w sprawie wyłonienia dzierżawcy.

Nad wyraz istotne są przy tym terminy składania wniosków, co jest uzależnione od tego czy na terenie danego województwa sejmik uchwalił już podział na nowe obwody łowieckie. Nowy podział oznacza utworzenie nowych obwodów łowieckich i to nawet wówczas jeśli dotychczasowe granice obwodów nie uległy zmianie.

W obecnym stanie prawnym sejmiki województw muszą podjąć uchwały w sprawie granic obwodów tak, by weszły one w życie najdalej w dniu 31 marca 2021 r. kiedy to z mocy prawa uchylony zostanie dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie. Część sejmików stosowne uchwały już podjęła. W przypadku uchwał sejmikowych podjętych do dnia 31 grudnia 2020 r. wnioski kandydatów na dzierżawców obwodów winny być złożone do dnia 15 lutego 2021 r. Jeżeli uchwała sejmiku zostanie podjęta w miesiącu styczniu 2021 r. wówczas wniosek będzie należało złożyć do końca lutego br. W pozostałych przypadkach na złożenie wniosku będzie 30 dni od dnia utworzenia obwodu, tj. od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie. Terminy na złożenie wniosku są nieprzywracalne; koło, które uchybi terminowi na złożenie wniosku utraci swój obwód!  Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią rozporządzenia.

Zarząd Główny opracował formularz, który będzie pomocny w poprawnym sformułowaniu wniosku. W ciągu kilku najbliższych dni zostanie on dostosowany do ostatecznego brzmienia przepisów rozporządzenia i przesłany do zarządów okręgowych, które z kolei prześlą go do poszczególnych kół łowieckich. Jednocześnie wszystkie zarządy okręgowe otrzymają polecenie zapewnienia kołom łowieckim pełnego wsparcia w przygotowaniu wniosków, tak by zminimalizować ryzyko błędów formalnych i merytorycznych, które mogą w konsekwencji spowodować utratę przez koło dotychczasowego obwodu łowieckiego. Wsparcie organów PZŁ nie zwalnia jednak zarządów kół łowieckich od włożenia maksymalnego wysiłku w przygotowanie poprawnych wniosków, gdyż to zarządy kół dysponuję pełnymi i aktualnymi danymi wymaganymi przez przepisy rozporządzenia.

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

Na naszej stronie używamy plików cookies w celu lepszego świadczenia usług.