Super User

Wysokość składki na 2022 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr 408/2021 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 listopada 2021 r. informujemy o wysokości składki członkowskiej PZŁ na 2022r.
– normalna 350 zł plus ubezpieczenie 43 zł - (393 zł)
– ulgowa, o której mowa w § 124 ust.2 Statutu PZŁ 175 zł plus ubezpieczenie 43 zł (218 zł)
– ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie 43zł (130,50 zł).
Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony wyłącznie na konto bankowe naszego Zarządu.

Nr Konta bankowego: 28 2030 0045 1110 0000 0385 6030

TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA ROK 2022 UPŁYWA  Z DNIEM 31.12.2021r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu informuje, że biuro w dniach 2-3 listopad 2021 będzie nieczynne.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu wraz z Zamojskim Oddziałem im. Alfreda Hałasy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Zdzisława Sawickiego pt. Zwierzęta pól i lasów. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, wypełnienie niezbędnych oświadczeń i nadsyłanie ręcznie wykonanych prac do 31 Listopada 2021 r.

 

Zamojski oddział im. Alfreda Hałasy KKiKŁ PZŁ oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie nt. wiedzy z języka łowieckiego pt. "Nemrod nad Nemrodami". Termin nadsyłania zgłoszeń to 25.10.2021 r. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu informuje, że organizuje II edycję Konkursu na najlepszą fotografię do kalendarza Zarządu Okręgowego. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz ze zdjęciem. Konkurs trwa do 20 listopada 2021 r. Dla autorów najciekawszych zdjęć przewidziane atrakcyjne nagrody.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu informuje, że w dniach od 30 września do 4 października 2021 r. organizuje kurs na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt z Zarządem Okręgowym pod numerem telefonu: 84 638 47 52. W załączeniu program szkolenia.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu informuje, że w dniach od 21 września do 1 października 2021 r. organizuje kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt z Zarządem Okręgowym pod numerem telefonu: 84 638 47 52. W załączeniu program szkolenia.

O NAS:

Swoim działaniem obejmuje powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski.

W Okręgu zamojskim zamieszkuje ponad 1 800  członków PZŁ, w tym  37 Koleżanek ,,Dian” oraz 289 członków niestowarzyszonych.

Okręg podzielony jest na 77 obwody łowieckie o łącznej  powierzchnia 554 440 ha,  w tym powierzchnia leśna 134 619 ha. Gospodarkę łowiecką w tych obwodach prowadzi 31 kół łowieckich miejscowych i 9 zamiejscowych, które razem dzierżawią 73 obwodów. Lasy Państwowe są zarządcą 4 obwodów - Ośrodków Hodowli Zwierzyny (tzw. OHZ).  

W łowiskach Okręgu bytują (w/g stanu na 31.03.2017 r.) następujące ilości podstawowych gatunków zwierzyny łownej:

Łoś - 539, Jeleń -1 812, Daniel - 46, Sarna – 15 027, Dzik – 2 445, Jenot -725, Lis -3 552, Borsuk – 1 472, Kuna – 1 608, Tchórz - 1291, Norka amerykańska - 227, Piżmak - 690, Zając -19 666, Bażant -14 910, Kuropatwa -6 372, Szop pracz -22.

W Okręgu wydawany jest kwartalnik ,,Myśliwiec Kresowy”, w którym przekazywane są aktualne  informacje, ważne wydarzenia z życia kół łowieckich. Działa Chór Myśliwski ,,Knieja”, który uświetnia  organizowane uroczystości, imprezy i konkursy. Pod patronatem Zarządu Okręgowego działa również Myśliwska Orkiestra Dęta "Echo Kniei" założona przy Stowarzyszeniu Wspierania Kultury w Szczebrzeszynie. Nasi myśliwi posiadają psy myśliwskie rożnych ras w ilości 447 sztuk. 

Dziękujemy za wykonanie i udostępnienie zdjęć Pani Ewie Korenik.

Na naszej stronie używamy plików cookies w celu lepszego świadczenia usług.