poniedziałek, 03 czerwiec 2019 18:09

Szkolenie zakresu bezpiecznego użytkowania broni myśliwskiej

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu informuje członków niezrzeszonych w kolach łowieckich, że w dniu 10 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania broni oraz znajomości stosownych przepisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącego szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Szkolenie odbędzie się o godzinie 15:30 w siedzibie Zarządu Okręgowego przy ul. Jasnej 7. Zapraszamy.

Na naszej stronie używamy plików cookies w celu lepszego świadczenia usług.